Nov 2020: GoGreen Skalat Sesamfrö 350g tilbakekalles fra markedet som et føre var-tiltak ettersom andre produkter med sesamfrø fra India har vist seg å inneholde rester av etylenoksid. Middelet er ikke tillatt brukt i Norge.

Lantmännen Cerealia beklager situasjonen overfor forbrukerne og sine kunder. Beslutningen om tilbakekallingen er tatt i samråd med Mattilsynet. De siste månedene har myndigheter over hele Europa fått kjennskap til spor av plantevernmiddelet etylenoksid i produkter basert på sesamfrø fra India. Analyser av vårt produkt er ikke klare ennå, men vi velger å tilbakekalle det av føre var- hensyn ettersom frøene i GoGreens Skalat Sesamfrö kommer fra India.

Salg av GoGreen Skalat Sesamfrö er stoppet hos alle forhandlere.

Erstatning tilbys alle forbrukere som har kjøpt det aktuelle produktet. Forbrukere det gjelder bes kontakte forbruker.gogreen@lantmannen.com eller telefonnr 800 80 970 for avklaring om erstatning.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Forbrukerkontakt, Lantmännen Cerealia
Tlf: 800 80 970 (mandag-fredag kl. 9:00-11:30) E-post: forbruker.gogreen@lantmannen.com